نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %19 5
خوب %3 1
متوسط %76 20
مجموع نظرات: 26