نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %21 5
خوب %4 1
متوسط %73 17
مجموع نظرات: 23