نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %17 5
خوب %3 1
متوسط %78 22
مجموع نظرات: 28