نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %18 5
خوب %3 1
متوسط %77 21
مجموع نظرات: 27