گلباران مزار شهداي گمنام شهرستان محلات

دردومين روز هفته جهادكشاورزي درمورخه 93/03/22مزار شهداي گمنام شهرستان محلات با حضور مدير وپرسنل جهادكشاورزي وادارات وابسته گلباران شد