ملاقات حضوري امام جمعه محلات

به مناسبت هفته جهادكشاورزي درمورخه 93/03/22مدير وپرسنل جهادكشاورزي ،منابع طبيعي، پژوهشكده تحقيقات گل و گياه ، دامپزشكي ، تعاون روستايي شهرستان با امام جمعه محلات ديدار كردند.


دراين ديدار ابتدا آقاي صفري مدير جهادكشاورزي گزارش از موانع ومشكلات بخش كشاورزي شهرستان ارائه نمودند. سپس حاج آقاي رباني امام جمعه شهرستان ضمن تقدير وتشكر ازاقدامات خوب جهادكشاورزي درشهرستان محلات توصيه هايي را جهت خدمت بهتر به كشاورزان ارائه نمودند .