سومين جلسه كميته گل وگياه شهرستان محلات

سومين جلسه كميته گل وگياه شهرستان محلات با حضور 27نفر ازبهره برداران دهكده گل روز شنبه 93/4/14در سالن جلسات مديريت جهادكشاورزي محلات برگزار گرديد . در اين جلسه مسائل ومشكلات دهكده گل بررسي گرديد .