دومين جلسه ستاد برگزاري دوازدهمين جشنواره ونمايشگاه گل وگياه شهرستان محلات

دومين جلسه ستاد برگزاري دوازدهمين جشنواره ونمايشگاه گل وگياه شهرستان محلات روز پنج شنبه مورخه 93/4/19برگزار وهماهنگي هاي لازم در اين خصوص انجام شد

دوازدهمين جشنواره ونمايشگاه گل وگياه محلات از 25لغايت 28شهريور ماه سال جاري در دهكده گل محلات برگزار خواهد شد