به مناسبت سومين روز هفته جهادكشاورزي مدير وپرسنل جهادكشاورزي درنمازجمعه شهرستان محلات شركت كردند.

به مناسبت سومين روز هفته جهادكشاورزي مدير وپرسنل جهادكشاورزي درنمازجمعه مورخه 93/03/23شهرستان محلات شركت كردند. دراين مراسم بيانيه مديريت جهادكشاورزي شهرستان محلات قرائت وحاج آقارباني امام جمعه محلات از خدمات جهادگران عرصه توليد درخطبه هاي نمازجمعه تقدير نمودند.