اخبار

بررسي مشكلا ت بخش كشاورزي در روستاها ي شهرستان با حضور فرماندار ومدير جهادكشاورزي
دومين جلسه ستاد برگزاري دوازدهمين جشنواره ونمايشگاه گل وگياه شهرستان محلات
سومين جلسه كميته گل وگياه شهرستان محلات
به مناسبت سومين روز هفته جهادكشاورزي مدير وپرسنل جهادكشاورزي درنمازجمعه شهرستان محلات شركت كردند.
ملاقات حضوري امام جمعه محلات
گلباران مزار شهداي گمنام شهرستان محلات
برگزاري جلسه در ارتباط با پيش آگاهي وراههاي مديريت تلفيقي كنترل آفات وبيماريهاي مهم درختان ميوه اي
بازديد از مزارع گندم شهرستان محلات
سومين جلسه شوراي هماهنگي
بازدید آقايان قربان زاده مسول اداري مالي آقاي رستم پور و آقاي يزداني مسول امورمالي واعتبارات موسسه شيلات ايران به همراه آقاي مهندس صفري مديرشهرستان وكارشناسان مديريت از محل اجراي سايت دهكده ماهيان زينتي شهرستان
كارگاه آموزشي نحوه مبارزه با سن غلات وعلفهاي هرز
بازديد مدير جهادكشاورزي محلات به اتفاق مسؤلين بانك كشاورزي وفرمانداري ازدو واحد توليدي درشرف بهره برداري
جلسه كميته فني گل و گياه و جلسه كميته فني دام(شهرستان محلات)
افتتاح كانال آبياری نخجيروان
صادرات ماهي زينتي از شهرستان محلات به كشور هاي عراق و افغانستان و حوزه خليج فارس
كارگاه آموزش برداشت گندم
حفاظت ازاراضي وباغات شهرستان محلات
جلسه بررسي مسائل مشكلات بخش كشاورزي شهرستان محلات
بازديد آقاي دكتر پور كاظمي ازوضعيت ايستگاه تحقيقيات ماهيان زينتي شهرستان محلات
بازديد كارشناسان نظام مهندسي و بسيج مهندسين كشاورزي استان كرمانشاه از توانمندي هاي گل و گياه شهرستان محلات
صفحه قبل 1 2 3 4 ... 6 صفحه بعد
120 مطلب